Przykładowa strona

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Podkowa Sportowa i używa skrótu Stowarzyszenie PS i zwane jest w dalszej części „Stowarzyszeniem”
  1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.